Schaakclub De Vennep is opgericht op 5 september 1966 te Nieuw-Vennep.
 
Zij stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.
 

Zij tracht dit doel te realiseren door:

a.          Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van leden en aspirant leden.

b.          Aansluiting bij de Noord-Hollandse Schaakbond (NHSB), i.c. onderbond van de

             Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).

c.          Het uitschrijven van, meewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden. 

d.          Het instellen van kampioenschappen.


Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 40595291.
 
De herziene Statuten, notarieel vastgelegd d.d. 19 maart 2004;

Het Huishoudelijk Reglement, laatstelijk aangepast d.d. 25 augustus 2014;

en ons Privacy Reglement  goedgekeurd d.d. 27 augustus 2018 zijn de uitgangspunten voor alle leden en dienen als basis voor alle activiteiten. Deze documenten zijn verkrijgbaar bij de secretaris.

 
De Algemene Ledenvergadering vindt jaarlijks plaats op de laatste maandag in augustus.
 
Het verenigingsjaar loopt van juli t/m juni van het daaropvolgend jaar.
 
Het schaakseizoen loopt van september t/m medio juni van het daaropvolgend jaar.