De contributie/bijdrage voor het schaakseizoen 2023/2024 is als volgt: 

Jeugdleden        (t/m 18 jaar)

€  40,00

Seniorleden       (19 jaar en ouder)

€  80,00

Dubbelleden      (19 jaar en ouder)

€  37,50

Donateurleden  

€  56,50

Erelid   

€    (a)

Huis-/tuin- en keukenschakers

€    (b)

Leden die gedurende het seizoen lid worden betalen contributie naar rato.

(a)   Leden die tot Erelid zijn benoemd zijn vrijgesteld van contributie.

(b)  Daar onze club kostendekkend moet draaien, dus geen winstbejag heeft, moeten wij de huis-, tuin- en keukenschakers na drie keer gratis te hebben meegedaan vanaf de vierde keer een kleine bijdrage van € 2,00 per avond vragen voor afschrijving/aanschaf schaakmateriaal.

Bovengenoemde bedragen zijn de minimale bedragen die wij moeten berekenen om de club kostendekkend te houden. De bedragen bestaan voornamelijk uit afdracht bonds-contributie, afschrijving en aanschaf materiaal, representatie, kosten drukwerk etc.

Betalingsregeling:

Bij betaling vóór 1 januari van het betreffende schaakseizoen mag de contributie met € 5,00 verlaagd worden.

Vanwege het hoge kostenaspect beschikt onze club niet over acceptgirokaarten. U wordt verzocht de contributie bij voorkeur over te maken op:

Bankrekening nr. NL 90 SNSB 0901887757

Schaakclub De Vennep

Nieuw-Vennep

o.v.v. Contributie afdracht seizoen 2023/2024 (jeugdleden: +voor- en achternaam van het jeugdlid)