Conform het besluit genomen in de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 augustus jl. is de contributie/bijdrage voor dit schaakseizoen als volgt.

  

Jeugdleden   (t/m 18 jaar):                                   50,00

Seniorleden  (19 jaar en ouder):                         90,00

Dubbelleden (19 jaar en ouder):                           50,00

Donateurleden:                                     €                   55,00

Erelid:                                                                         *

Huis-/tuin- en keukenschakers:                             **

 

*    Leden die tot Erelid zijn benoemd zijn vrijgesteld van contributie.

** Daar onze club kostendekkend moet draaien, dus geen winstbejag heeft, moeten wij de Huis-/tuin- en keukenschakers na drie keer gratis te hebben meegedaan vanaf de vierde keer een kleine bijdrage van € 2,00 per avond vragen voor afschrijving/aanschaf schaakmateriaal.

  

Bovengenoemde bedragen zijn de minimale bedragen die wij moeten berekenen om de club kostendekkend te houden. De bedragen bestaan voornamelijk uit afdracht bonds-contributie, afschrijving en aanschaf materiaal, representatie, kosten drukwerk etc.

 

Leden die gedurende het seizoen lid worden betalen contributie naar rato.

 

Betalingsregeling:

Bij betaling vóór 1 januari van het betreffende schaakseizoen mag de contributie met € 5,00 verlaagd worden.

Vanwege het hoge kostenaspect beschikt onze club niet over acceptgirokaarten. U wordt verzocht de contributie bij voorkeur over te maken op:

 

                    Bankrekening nr. NL 90 SNSB 0901887757

                    Schaakclub De Vennep

                    Nieuw-Vennep

                    o.v.v. Contributie afdracht seizoen 2020/2021