Door de NHSB worden tussen de diverse -onder de NHSB ressorterende schaakclubs/-verenigingen- onderstaande clubcompetities georganiseerd:

 1. NHSB-competitie: Deze competitie wordt gespeeld in klassen. De klassen worden in gelijkwaardig geachte teams onderverdeeld. De teams in de 1e en 2e klasse bestaan uit 8 spelers, de teams in de 3e klasse bestaan uit 6  spelers.
 2. NHSB-viertallencompetitie: Deze competitie (voorheen voornamelijk 4e klasse) wordt gespeeld in klassen. De klassen worden in gelijkwaardig geachte teams onderverdeeld. De teams bestaan uit 4 spelers.
 3. NHSB-bekerwedstrijden: Onze “beste” vier NHSB speelgerechtigde spelers vormen een viertal dat aan deze competitie deelneemt. Er wordt gespeeld volgens het op dat moment van kracht zijnde NHSB-bekerreglement. Jaarlijks wordt er bekeken of we aan de bekercomp. meedoen.
 4. NHSB overige toernooien/kampioenschappen:
  • NHSB Persoonlijk kampioenschap in Zaandam.
  • NHSB Snel schaakkampioenschap voor teams in Koedijk.
  • NHSB Persoonlijk Snelschaakkampioenschap in Haarlem.
  • NHSB Persoonlijk Snelschaakkampioenschap in Hoorn.
  • NHSB Rapidkampioenschap voor teams in Koedijk.
  • NHSB Individueel Rapidkampioenschap in Volendam.
  • NHSB Veteranen Herfstkampioenschap in Velserbroek.
  • NHSB Veteranen Lentekampioenschap in Hoorn.
 5. De bondsbokaal is onze interne  wisselbeker die ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum d.d. 5 september 1991 beschikbaar is gesteld door de toenmalig beheerder(s) van Wijkgebouw Linquenda. De betreffende beker blijft eigendom van de schaakclub en zal dus niet zoals bij wisselbekers gebruikelijk is, eigendom van iemand kunnen worden. De betreffende bokaal wordt jaarlijks aangeboden aan degene die in de NHSB-competitie en/of NHSB-viertallencompetitie de meeste punten heeft behaald. Daar de teams geen gelijk aantal wedstrijden spelen, zal de puntenberekening naar evenredigheid plaatsvinden. Men moet in zijn eigen team 5 maal hebben meegedaan. Bij gelijk eindigen zal in eerste instantie het aantal behaalde punten behaald als invaller in een hoger team de doorslag geven. Mocht ook dit geen beslissing brengen dan geeft het aantal behaalde punten in de uitwedstrijden de doorslag. Is er ook dan geen beslissing gevallen dan geeft het aantal met zwart behaalde punten de doorslag.