Er zijn drie speelavonden verdeeld over het schaakseizoen. De Polder Rapid Cup heeft een open karakter; dat wil zeggen: het toernooi is opengesteld voor derden. Deze derden zijn dan wel inschrijfgeld verschuldigd en dienen zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de eerste speelavond aan te melden. Er worden per avond twee partijen gespeeld in een Zwitsers speelschema. De indeling geschiedt op basis van de per augustus -voorafgaand aan het schaakseizoen- door de KNSB opgemaakte ratinglijst (nieuwe spelers -die geen Rating hebben- worden ingeschat). We beginnen uiterlijk om 20:00 uur. Indien u niet aanwezig kunt zijn dient u zich net als bij de Keizercompetitie uiterlijk op maandagavond vóór 19:00 uur af te melden. 

We spelen conform de Fide-Regels van het schaakspel (de officiële Nederlandse vertaling KNSB januari 2018). In onze competitie wordt de speeltijd bepaald door de rating van de spelers, er wordt altijd gespeeld zonder increment. De rating van een speler wordt in eerste instantie afgerond op het dichtstbijzijnde honderdtal. De speeltijd bij gelijke rating is 40 minuten p.p.p.p. Bij elke 100 ratingpunten verschil wordt 5 minuten van de hoogst gerate speler toegevoegd aan de tijd van de laagst gerate speler, tot een maximum van 500 ratingpunten verschil. Dit maakt de volgende tijdverdelingen mogelijk:
 
100 ratingpunten verschil: 35 minuten tegen 45 minuten
200 ratingpunten verschil: 30 minuten tegen 50 minuten
300 ratingpunten verschil: 25 minuten tegen 55 minuten
400 ratingpunten verschil: 20 minuten tegen 60 minuten
500 ratingpunten verschil: 15 minuten tegen 65 minuten
 
Het aantal zetten is onbeperkt. Door de aanpassing in speeltijd hebben spelers met een lage rating evenveel kans de beker te winnen als de spelers met een hoge rating. 

Jeugdspelers kunnen meespelen met deze competitie, zij spelen 1 wedstrijd per avond en voor de best presterende deelnemende jeugdspeler is een beker beschikbaar.
De witspeler dient onmiddellijk na het beëindigen van de partij de uitslag op het uitslagenformulier in te vullen. De zwartspeler zet de stukken weer op zijn plaats en stelt de klok af. Bij winst of oneven krijgt men 1 punten, bij remise krijgt men 0,5 punten en bij verlies krijgt men geen punten.

Polder Rapid Cup kampioen is degene die na 6 ronden de meeste punten heeft. Bij gelijk eindigen zal het Sonneborn-Berger systeem van toepassing zijn. Er zijn drie “bekers” beschikbaar en voor de kampioen is er tevens een wisselbeker.

PS  Bij een oneven aantal spelers is er per ronde één speler vrij. Dit is de speler (indien aanwezig) het laagst op eerdergenoemde ratinglijst staat. Men kan slechts één keer oneven zijn. De oneven lijst telt volgende jaren door. Daar het een open toernooi is kan het zijn dat van bovenstaande regels iets moet worden afgeweken. E.e.a. wordt dan voor aanvang van het toernooi bekend gemaakt.