Er zijn drie avonden verdeeld over het schaakseizoen. De Polder Blitz Cup heeft een open karakter; dat wil zeggen: het toernooi is opengesteld voor derden. Deze derden zijn dan wel inschrijfgeld verschuldigd. We beginnen uiterlijk om 20:15 uur. Indien u niet aanwezig kunt zijn dient u zich net als bij de Keizercompetitie uiterlijk op maandagavond voor 19:00 uur af te melden. Er worden per avond meerdere partijen gespeeld. We spelen conform de Fide-Regels van het schaakspel (de officiële Nederlandse vertaling KNSB januari 2018). Het Snelschaak is minimaal 1 minuten en maximaal 10 minuten per speler per partij. In onze competitie is de speeltijd 5 minuten p.p.p.p. zonder increment. Het aantal zetten is onbeperkt.

De indeling geschiedt in eerste instantie op basis van de per augustus -voorafgaand aan het schaakseizoen- door de KNSB opgemaakte ratinglijst. We maken 2 in aantal gelijke groepen; groep A en groep B (indien aantal spelers oneven dan krijgt de B-groep een speler meer). Pas daarna passen we, indien van toepassing, de promotie-\degradatieregeling toe.  Nadien nieuw toegevoegde leden doen geen afbreuk aan de basis indeling en worden indien zij een KNSB-rating hebben ingedeeld op rating. Spelers zonder rating worden ingeschat. De groepswinnaar in groep A is de snelschaakkampioen van het betreffende seizoen. In groep A degradeert in principe de speler met de minste punten (deze speler moet wel alle drie de avonden aan de Polder Blitz Cup hebben deelgenomen). De groepswinnaar in groep B heeft de keuze wel of niet te promoveren. Het daaropvolgend seizoen wordt hij weer gewoon ingedeeld conform het basisprincipe.

We spelen in principe per avond een enkelvoudige ronde. T/m 10 spelers per groep kan men indien de spelers het ermee eens zijn besluiten een dubbele ronde te spelen.  (Bij 11 spelers of meer is er geen dubbele ronde) Jeugdspelers kunnen (indien van tevoren kenbaar gemaakt) afzien van het tweede deel van de avond; hun score wordt dan met twee vermenigvuldigd. De witspeler dient onmiddellijk na het beëindigen van de partij de uitslag aan de groepsleider door te geven. De zwartspeler zet de stukken weer op zijn plaats en stelt de klok af.

Iedere groep heeft een groepswinnaar:

Groepswinnaar is degene die in zijn groep de hoogste score op zijn naam heeft.
Bij gelijk eindigen kijken we naar het onderling resultaat.
Is ook dat gelijk, dan wordt de Sonneborn-Berger score toegepast.
De groepswinnaar ontvangt een “beker” en voor de kampioen is er tevens een wisselbeker beschikbaar.

PS  Diegenen die niet aan de Polder Blitz Cup wensen deel te nemen zijn evengoed op deze avond welkom en kunnen eventueel onderling een partij spelen.