En spanende partij tussen Jim Meij en Erwin van Zon, Ook na een stuk winst door Zwart Blijft wit een bedreiging.