LIDMAATSCHAP

In principe kennen we twee soorten leden:

1.   De huis- tuin- en keukenschakers.

Dit zijn schakers die zomaar binnenlopen, een potje willen schaken, gebruik maken van ons schaakmateriaal maar niet aan onze interne en externe competitie(s) willen deelnemen.

2.   Leden van de club.

Deze leden nemen deel aan de interne- en externe clubcompetitie(s) en zijn verplicht lid te worden van zowel de landelijke als regionale schaakbond (respectievelijk de KNSB en NHSB).

De leden van de club kunnen we verdelen in 4 categorieën:

1.     Jeugdleden         (leeftijd t/m 18 jaar)

2.     Seniorleden         (leeftijd 19 jaar en ouder)

3.     Dubbelleden        (a)

4.     Donateurleden     (b)

(a)   Dubbelleden zijn leden die door de KNSB bij een club als hoofdlid zijn gekenmerkt en waarvoor de club dus geen afdracht aan de KNSB is verschuldigd. Het dubbellid heeft recht op een korting op de clubcontributie ter grootte van de voor dat jaar vastgestelde afdracht aan de KNSB.

(b)   Donateurleden zijn leden die zicht opgeven als donateur van de schaakclub, d.w.z. degene die de club door geldelijke bijdragen steunt (en daarvoor zekere rechten geniet).

Leden die zich voor de club uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt kunnen tijdens de ALV, namens het bestuur en leden, tot lid van verdienste of erelid worden benoemd.

 

Lid van verdienste zijn:  

Rienk Offringa   (30-08-1999)         

Jim Meij            (25-07-2002)

Ton den Os       (30-08-2010)

Erelid zijn:  

Piet van der Linden   (30-08-1993)

Jim Meij                   (28-08-2017)

 

De leeftijd op de laatste maandag in augustus van het betreffende verenigingsjaar bepaalt of men Seniorlid of Jeugdlid is.

Lidmaatschappen worden conform de wet automatisch stilzwijgend verlengd behoudens schriftelijke opzegging bij de secretaris.