Er zijn drie avonden verdeeld over het schaakseizoen. De Polder Rapid Cup heeft een open karakter; dat wil zeggen: het toernooi is opengesteld voor derden. Deze derden zijn dan wel inschrijfgeld verschuldigd. Er worden per avond drie partijen gespeeld. De indeling geschiedt op basis van de per augustus -voorafgaand aan het schaakseizoen- door de KNSB opgemaakte ratinglijst (nieuwe spelers -die geen Rating hebben- worden ingeschat). We beginnen uiterlijk om 20:15 uur. Indien u niet aanwezig kunt zijn dient u zich net als bij de Keizercompetitie uiterlijk op maandagavond vóór 19:00 uur af te melden. 

We spelen conform de Fide-Regels van het schaakspel (de officiële Nederlandse vertaling KNSB januari 2018). Het Rapidschaak is minimaal 11 minuten en maximaal 60 minuten per speler per partij. In onze competitie is de speeltijd per persoon 20 minuten met vanaf het begin van de partij een increment (automatische toevoeging) van 7 seconden per zet. Het aantal zetten is onbeperkt. We spelen zoveel mogelijk tegen spelers van ongeveer gelijke sterkte, zodoende hebben spelers met een lage rating evenveel kans de beker te winnen als de spelers met een hoge rating. 

Jeugdspelers kunnen (indien van tevoren kenbaar gemaakt) afzien van de derde partij die avond. De door hun die avond behaalde score wordt met de helft verhoogd. De witspeler dient onmiddellijk na het beëindigen van de partij de uitslag op het uitslagenformulier in te vullen. De zwartspeler zet de stukken weer op zijn plaats en stelt de klok af. Bij winst of oneven krijgt men 7 punten, bij remise krijgt men 3 punten en bij verlies krijgt men geen punten.

Polder Rapid Cup kampioen is degene die na 9 ronden de meeste punten heeft. Bij gelijk eindigen zal het Sonneborn-Berger systeem van toepassing zijn. Er zijn drie “bekers” beschikbaar en voor de kampioen is er tevens een wisselbeker.

PS  Bij een oneven aantal spelers is er per ronde één speler vrij. Dit is de speler (indien aanwezig) het laagst op eerdergenoemde ratinglijst staat. Men kan slechts één keer oneven zijn. De oneven lijst telt volgende jaren door. Daar het een open toernooi is kan het zijn dat van bovenstaande regels iets moet worden afgeweken. E.e.a. wordt dan voor aanvang van het toernooi bekend gemaakt.